HOMERegistrele experţilor şi specialiştilor în patrimoniul cultural naţional, acreditaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național

DENUMIRE
NORME
FORMULARE
REGISTRUL ARHEOLOGILOR * OMCC 2214/27.09.2005 pentru aprobarea metodologiei de înscriere în Registrul Arheologilor Fişă tip de înscriere în Registrul Arheologilor

Norme de completare a fişei tip de înscriere în Registrul Arheologilor
REGISTRUL EXPERŢILOR PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL (R1)

REGISTRUL CONSERVATORILOR ŞI RESTAURATORILOR ACREDITAŢI (R2)

CAUTĂ EXPERŢI în BAZA DE DATE ON-LINE...

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2009/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2008/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor Notă.Aceste acte au fost create utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice (mărci înregistrate ale Wolters Kluwer) la data 26-Nov-2010.

 

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în patrimoniul mobil

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în conservare şi restaurare

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA ATESTATULUI DE EXPERT vă rugăm să vă adresați Direcţiei Patrimoniu Mobil din cadrul Ministerului Culturii (d-na Marlena Minea)

 

* Atestarea și înscrierea în Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici (instituit de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, respectiv Ordinul nr.2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice) va fi gestionată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (începând cu 2014).

http://atestari.patrimoniu.gov.ro/